Kursy

Informacje ogólne

Aby rozpocząć kurs prawa jazdy należy:

a) uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów (badanie lekarskie w celu uzyskania orzeczenia można wykonać w OSK SzAŁ po wcześniejszym ustaleniu terminu wykonania badania przez uprawnionego lekarza).

b) Uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania. Trzeba mieć ze sobą:

- wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,

- dowód tożsamości,

- fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry. Powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

- orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),

- pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,

- kserokopię prawa jazdy (w przypadku, gdy posiadamy prawo jazdy),

- kserokopię prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym).

Egzamin państwowy

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest zapisanie się na egzamin osobiście w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (ewentualnie przez osobę pisemnie upoważnioną), przez internet lub telefonicznie . Należy mieć przy sobie dowód tożsamości, numer Profilu Kandydata na Kierowcę oraz wnieść opłatę egzaminacyjną.


Uprawnienia do kierowania Wymagany wiek* Inne wymagania Plan nauczania (godz.) Opłaty za egzamin (zł)
Teoria Praktyka Teoria Praktyka
motorowerem, czterokołowcem lekkim 14 5 5 30 140

Więcej

Uprawnienia do kierowania Wymagany wiek* Inne wymagania Plan nauczania (godz.) Opłaty za egzamin (zł)
Teoria Praktyka Teoria Praktyka
motocyklem o poj. do 125 cm3 i mocy do 11 kW, motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW, pojazdem określonym dla prawa jazdy kat. AM 16 30 20 30 180

Więcej

Uprawnienia do kierowania Wymagany wiek* Inne wymagania Plan nauczania (godz.) Opłaty za egzamin (zł)
Teoria Praktyka Teoria Praktyka
motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW, motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW, pojazdem określonym dla prawa jazdy kat. AM 18 30 20 30 180

Więcej

Uprawnienia do kierowania Wymagany wiek* Inne wymagania Plan nauczania (godz.) Opłaty za egzamin (zł)
Teoria Praktyka Teoria Praktyka
motocyklem, motocyklem z przyczepą o masie nieprzekraczającej masy motocykla + 100 kg, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM 24 albo 20 (jeśli posiadało się wcześniej przez 2 lata prawo jazdy kat. A2) 30 20 30 180
prawo jazdy kat. A2 - 10 - 180

Więcej

Uprawnienia do kierowania Wymagany wiek* Inne wymagania Plan nauczania (godz.) Opłaty za egzamin (zł)
Teoria Praktyka Teoria Praktyka
czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej: a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, b) w przypadku przewozu osób 400 kg, oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM 16 30 30 30 170

Więcej

Uprawnienia do kierowania Wymagany wiek* Inne wymagania Plan nauczania (godz.) Opłaty za egzamin (zł)
Teoria Praktyka Teoria Praktyka
pojazdem samochodowym o masie całkowitej do 3,5 t oraz zespołem pojazdów do 3,5 t i ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym 18 30 30 30 140
prawo jazdy kat. B1 - 20 - 140

Więcej

Uprawnienia do kierowania Wymagany wiek* Inne wymagania Plan nauczania (godz.) Opłaty za egzamin (zł)
Teoria Praktyka Teoria Praktyka
pojazdem określonym w kat. B wraz z przyczepą 18 prawo jazdy kat. B - 15 - 200

Więcej

Uprawnienia do kierowania Wymagany wiek* Inne wymagania Plan nauczania (godz.) Opłaty za egzamin (zł)
Teoria Praktyka Teoria Praktyka
pojazdem samochodowym o masie całkowitej powyżej 3,5 t z wyjątkiem autobusu a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym 21 prawo jazdy kat. B 20 30 30 200

Więcej

Uprawnienia do kierowania Wymagany wiek* Inne wymagania Plan nauczania (godz.) Opłaty za egzamin (zł)
Teoria Praktyka Teoria Praktyka
pojazdem określonym w kat. C wraz z przyczepą 21 prawojazdy kat. C lub zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego - 25 - 245

Więcej

Uprawnienia do kierowania Wymagany wiek* Inne wymagania Plan nauczania (godz.) Opłaty za egzamin (zł)
Teoria Praktyka Teoria Praktyka
autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, pojazdem określonym dla prawa jazdy kat. AM 24 prawo jazdy kat. B 20 60 30 200
prawo jazdy kat. C 20 40 30 200

Więcej

* Możliwe jest rozpoczęcie kursu 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku

Szkolenia dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Rodzaj szkolenia Ilość godzin teorii Ilość godzin praktyki
Szkolenie okresowe 35 (21 - moduł obowiązkowy, 14 - moduł wybrany odpowiednio dla poszczególnych grup prawa jazdy)
Kwalifikacja wstępna 260 (195 - część podstawowa, 65 - część specjalistyczna) 20 (16 - jazda indywidualna w ruchu drogowym, 4 - jazda indywidualna w warunkach specjalnych lub 2 godz. na symulatorze)
Kwalifikacja wstępna przyspieszona 130 (97 - część podstawowa, 33 - część specjalistyczna) 10 (8 - jazda indywidualna w ruchu drogowym, 2 - jazda indywidualna w warunkach specjalnych lub 1 godz. na symulatorze)
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca 65 5
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona 32,5 2,5