cennik

Kursy

Informacje ogólne

Aby rozpocząć kurs prawa jazdy należy:

a) uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów (badanie lekarskie w celu uzyskania orzeczenia można wykonać w OSK SzAŁ po wcześniejszym ustaleniu terminu wykonania badania przez uprawnionego lekarza).

b) Uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania. Trzeba mieć ze sobą:

- wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,

- dowód tożsamości,

- fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry. Powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

- orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),

- pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,

- kserokopię prawa jazdy (w przypadku, gdy posiadamy prawo jazdy),

- kserokopię prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym).

Egzamin państwowy

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest zapisanie się na egzamin osobiście w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (ewentualnie przez osobę pisemnie upoważnioną), przez internet lub telefonicznie . Należy mieć przy sobie dowód tożsamości, numer Profilu Kandydata na Kierowcę oraz wnieść opłatę egzaminacyjną.


Uprawnienia do kierowania Wymagany wiek* Inne wymagania Plan nauczania (godz.) Opłaty za egzamin (zł)
Teoria Praktyka Teoria Praktyka
motorowerem, czterokołowcem lekkim 14 5 5 50 200

Więcej

Uprawnienia do kierowania Wymagany wiek* Inne wymagania Plan nauczania (godz.) Opłaty za egzamin (zł)
Teoria Praktyka Teoria Praktyka
motocyklem o poj. do 125 cm3 i mocy do 11 kW, motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW, pojazdem określonym dla prawa jazdy kat. AM 16 30 20 50 200

Więcej

Uprawnienia do kierowania Wymagany wiek* Inne wymagania Plan nauczania (godz.) Opłaty za egzamin (zł)
Teoria Praktyka Teoria Praktyka
motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW, motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW, pojazdem określonym dla prawa jazdy kat. AM 18 30 20 50 200

Więcej

Uprawnienia do kierowania Wymagany wiek* Inne wymagania Plan nauczania (godz.) Opłaty za egzamin (zł)
Teoria Praktyka Teoria Praktyka
motocyklem, motocyklem z przyczepą o masie nieprzekraczającej masy motocykla + 100 kg, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM 24 albo 20 (jeśli posiadało się wcześniej przez 2 lata prawo jazdy kat. A2) 30 20 50 200
prawo jazdy kat. A2 - 10 - 200

Więcej

Uprawnienia do kierowania Wymagany wiek* Inne wymagania Plan nauczania (godz.) Opłaty za egzamin (zł)
Teoria Praktyka Teoria Praktyka
czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej: a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, b) w przypadku przewozu osób 400 kg, oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM 16 30 30 50 200

Więcej

Uprawnienia do kierowania Wymagany wiek* Inne wymagania Plan nauczania (godz.) Opłaty za egzamin (zł)
Teoria Praktyka Teoria Praktyka
pojazdem samochodowym o masie całkowitej do 3,5 t oraz zespołem pojazdów do 3,5 t i ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym 18 30 30 50 200
prawo jazdy kat. B1 - 20 - 200

Więcej

Uprawnienia do kierowania Wymagany wiek* Inne wymagania Plan nauczania (godz.) Opłaty za egzamin (zł)
Teoria Praktyka Teoria Praktyka
pojazdem określonym w kat. B wraz z przyczepą 18 prawo jazdy kat. B - 15 - 250

Więcej

Uprawnienia do kierowania Wymagany wiek* Inne wymagania Plan nauczania (godz.) Opłaty za egzamin (zł)
Teoria Praktyka Teoria Praktyka
pojazdem samochodowym o masie całkowitej powyżej 3,5 t z wyjątkiem autobusu a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym 21 prawo jazdy kat. B 20 30 50 250

Więcej

Uprawnienia do kierowania Wymagany wiek* Inne wymagania Plan nauczania (godz.) Opłaty za egzamin (zł)
Teoria Praktyka Teoria Praktyka
pojazdem określonym w kat. C wraz z przyczepą 21 prawojazdy kat. C lub zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego - 25 - 250

Więcej

Uprawnienia do kierowania Wymagany wiek* Inne wymagania Plan nauczania (godz.) Opłaty za egzamin (zł)
Teoria Praktyka Teoria Praktyka
autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, pojazdem określonym dla prawa jazdy kat. AM 24 prawo jazdy kat. B 20 60 30 200
prawo jazdy kat. C 20 40 50 250

Więcej

* Możliwe jest rozpoczęcie kursu 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku

Szkolenia dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Rodzaj szkolenia Ilość godzin teorii Ilość godzin praktyki
Szkolenie okresowe 31,5 3,5 (ćwiczenia lub zajęcia praktyczne)
Kwalifikacja wstępna 260 (195 - część podstawowa, 65 - część specjalistyczna) 20 (16 - jazda indywidualna w ruchu drogowym, 4 - jazda indywidualna w warunkach specjalnych lub 2 godz. na symulatorze)
Kwalifikacja wstępna przyspieszona 130 (97 - część podstawowa, 33 - część specjalistyczna) 10 (8 - jazda indywidualna w ruchu drogowym, 2 - jazda indywidualna w warunkach specjalnych lub 1 godz. na symulatorze)
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca 65 5
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona 32,5 2,5