Kursy

Informacje ogólne

Aby rozpocząć kurs prawa jazdy należy:

a) uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów (badanie lekarskie w celu uzyskania orzeczenia można wykonać w OSK SzAŁ po wcześniejszym ustaleniu terminu wykonania badania przez uprawnionego lekarza).

b) Uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania. Trzeba mieć ze sobą:

- wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,

- dowód tożsamości,

- fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, wykonane na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry. Powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

- orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),

- pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,

- kserokopię prawa jazdy (w przypadku, gdy posiadamy prawo jazdy),

- kserokopię prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym).

Egzamin państwowy

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest zapisanie się na egzamin osobiście w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (ewentualnie przez osobę pisemnie upoważnioną), przez internet lub telefonicznie . Należy mieć przy sobie dowód tożsamości, numer Profilu Kandydata na Kierowcę oraz wnieść opłatę egzaminacyjną.


Uprawnienia do kierowaniaWymagany wiek*Inne wymaganiaPlan nauczania (godz.)Opłaty za egzamin (zł)
TeoriaPraktykaTeoriaPraktyka
motorowerem, czterokołowcem lekkim145530140

Więcej

Uprawnienia do kierowaniaWymagany wiek*Inne wymaganiaPlan nauczania (godz.)Opłaty za egzamin (zł)
TeoriaPraktykaTeoriaPraktyka
motocyklem o poj. do 125 cm3 i mocy do 11 kW,motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW,pojazdem określonym dla prawa jazdy kat. AM16302030180

Więcej

Uprawnienia do kierowaniaWymagany wiek*Inne wymaganiaPlan nauczania (godz.)Opłaty za egzamin (zł)
TeoriaPraktykaTeoriaPraktyka
motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW,motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW,pojazdem określonym dla prawa jazdy kat. AM18302030180

Więcej

Uprawnienia do kierowaniaWymagany wiek*Inne wymaganiaPlan nauczania (godz.)Opłaty za egzamin (zł)
TeoriaPraktykaTeoriaPraktyka
motocyklem,motocyklem z przyczepą o masie nieprzekraczającej masy motocykla + 100 kg,pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM24 albo 20 (jeśli posiadało się wcześniej przez 2 lata prawo jazdy kat. A2)302030180
prawo jazdy kat. A2-10-180

Więcej

Uprawnienia do kierowaniaWymagany wiek*Inne wymaganiaPlan nauczania (godz.)Opłaty za egzamin (zł)
TeoriaPraktykaTeoriaPraktyka
czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej:a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,b) w przypadku przewozu osób 400 kg,oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM16303030170

Więcej

Uprawnienia do kierowaniaWymagany wiek*Inne wymaganiaPlan nauczania (godz.)Opłaty za egzamin (zł)
TeoriaPraktykaTeoriaPraktyka
pojazdem samochodowym o masie całkowitej do 3,5 t oraz zespołem pojazdów do 3,5 t i ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym18303030140
prawo jazdy kat. B1-20-140

Więcej

Uprawnienia do kierowaniaWymagany wiek*Inne wymaganiaPlan nauczania (godz.)Opłaty za egzamin (zł)
TeoriaPraktykaTeoriaPraktyka
pojazdem określonym w kat. B wraz z przyczepą18prawo jazdy kat. B-15-200

Więcej

Uprawnienia do kierowaniaWymagany wiek*Inne wymaganiaPlan nauczania (godz.)Opłaty za egzamin (zł)
TeoriaPraktykaTeoriaPraktyka
pojazdem samochodowym o masie całkowitej powyżej 3,5 t z wyjątkiem autobusu a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym21prawo jazdy kat. B203030200

Więcej

Uprawnienia do kierowaniaWymagany wiek*Inne wymaganiaPlan nauczania (godz.)Opłaty za egzamin (zł)
TeoriaPraktykaTeoriaPraktyka
pojazdem określonym w kat. C wraz z przyczepą21 prawojazdy kat. C lub zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego-25-245

Więcej

Uprawnienia do kierowaniaWymagany wiek*Inne wymaganiaPlan nauczania (godz.)Opłaty za egzamin (zł)
TeoriaPraktykaTeoriaPraktyka
autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,pojazdem określonym dla prawa jazdy kat. AM24prawo jazdy kat. B206030200
prawo jazdy kat. C204030200

Więcej

* Możliwe jest rozpoczęcie kursu 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku

Szkolenia dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

Rodzaj szkoleniaIlość godzin teoriiIlość godzin praktyki
Szkolenie okresowe35 (21 - moduł obowiązkowy, 14 - moduł wybrany odpowiednio dla poszczególnych grup prawa jazdy)
Kwalifikacja wstępna260 (195 - część podstawowa, 65 - część specjalistyczna)20 (16 - jazda indywidualna w ruchu drogowym, 4 - jazda indywidualna w warunkach specjalnych lub 2 godz. na symulatorze)
Kwalifikacja wstępna przyspieszona130 (97 - część podstawowa, 33 - część specjalistyczna)10 (8 - jazda indywidualna w ruchu drogowym, 2 - jazda indywidualna w warunkach specjalnych lub 1 godz. na symulatorze)
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca655
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona32,52,5