Kurs na kategorię A2

Kurs na kategorię A2

Kategoria A2

Pojazdy szkoleniowe:

Yamaha XJ6FA

Yamaha MT07, Yamaha MT03

Najbliższy kurs: 23.07.2024, 30.07.2024


Uprawnia do kierowania:

  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Informacje

Wymagany wiek* Inne wymagania Plan nauczania (godz.) Opłaty za egzamin w WORD (zł)
Teoria Praktyka Teoria Praktyka
18 30 20 50 200
prawo jazdy kat. A1 10 200

Galeria