Kurs na kategorię A2

Kategoria A2

Pojazdy szkoleniowe:

Yamaha XJ6FA

Yamaha MT07

Najbliższy kurs: 28.03.2023, 03.04.2023


Uprawnia do kierowania:

  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Informacje

Wymagany wiek* Inne wymagania Plan nauczania (godz.) Opłaty za egzamin w WORD (zł)
Teoria Praktyka Teoria Praktyka
18 30 20 30 180
prawo jazdy kat. A1 10 180

Galeria