Kurs na kategorię A2

Kategoria A2

Pojazdy szkoleniowe:

Yamaha XJ600N

Najbliższy kurs: 19.02.2019


Uprawnia do kierowania:

  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Informacje

Wymagany wiek*Inne wymaganiaPlan nauczania (godz.)Opłaty za egzamin w WORD (zł)
TeoriaPraktykaTeoriaPraktyka
18302030180
prawo jazdy kat. A110180

Galeria