Kurs na kategorię B

Kategoria B

Pojazdy szkoleniowe:

Kia Rio

Toyota Yaris manual i automat

Najbliższy kurs: 23.07.2024, 30.07.2024


Uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa powyżej, oraz z przyczepy lekkiej (masa całkowita nie przekracza 750 kg), o ile dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 t,
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1kW/kg, pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kat. B co najmniej od 3 lat.
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kurs kat. B autem z automatyczną skrzynią biegów
Kurs kat. B dla osób niepełnosprawnych
Kurs kat. B w języku angielskim

Informacje

Wymagany wiek* Inne wymagania Plan nauczania (godz.) Opłaty za egzamin (zł)
Teoria Praktyka Teoria Praktyka
18 30 30 50 200
prawo jazdy kat. B1 20 200

Galeria