KWALIFIKACJA WSTĘPNA, SZKOLENIA OKRESOWE – KOD 95

KWALIFIKACJA WSTĘPNA, SZKOLENIA OKRESOWE - KOD 95

KWALIFIKACJA WSTĘPNA SZKOLENIA OKRESOWE

Pojazdy szkoleniowe:

Najbliższy kurs: KWALIFIKACJA W SYSTEMIE HYBRYDOWYM (TEORIA ZDALNA + STACJONARNA)


Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna to szkolenie dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym ale nie posiadające jeszcze wymaganego wieku do uzyskania potrzebnej kategorii prawa jazdy. Zatem przeznaczona jest dla osób, które chcą przystąpić do kursu na:

  • kat. C i C+E pomiędzy 18 a 21 rokiem życia
  • kat. D i D+E pomiędzy 21 a 23 rokiem życia

Składa się z 280 godzin zajęć dydaktycznych (260 godzin teorii i 20 godzin praktyki – na część praktyczną składa się 16 godzin jazdy w ruchu miejskim i 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które można zastąpić 2 godzinami jazdy na symulatorze).

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna przyspieszona to krótsza wersja „pełnej” kwalifikacji wstępnej i również jest przeznaczona dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, które uprawnienia do kierowania na:

  • kat. C (ewentualnie C1) zdobyły po 10. września 2009r.

lub

  • kat. D (ewentualnie D1) zdobyły po 10. września 2008r.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona składa się ze 140 godzin zajęć dydaktycznych (130 godzin teorii i 10 godzin praktyki – na część praktyczną składa się 8 godzin jazdy w ruchu miejskim i 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które można zastąpić 1 godziną jazdy na symulatorze).

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca jest przeznaczona dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, ale potrzebują do niej uprawnień zarówno na pojazdy ciężarowe (kat. C lub C+E) jak i na autobusy (kat. D lub D+E)
Podobnie jak w wypadku „pełnej” kwalifikacji wstępnej jest ona rozwiązaniem dla osób nie posiadających wymaganego wieku w celu uzyskania prawa jazdy (kat. C, CE lub D, D+E) i na jedną z tych grup kategorii ukończyły już kwalifikację wstępną („pełną”), wtedy na drugą grupę kategorii mogą ukończyć kwalifikację uzupełniającą.
Kurs obejmuje 70 godzin zajęć (65 godziny teorii i 5 godziny praktyki).

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona to krótsza wersja kwalifikacji wstępnej uzupełniającej. Przeznaczona jest dla osób, które potrzebują do uprawnień zarówno na pojazdy ciężarowe (kat. C lub C+E) jak i na autobusy (kat. D lub D+E), a uprawnienia te zdobyły na:

  • kat. C (ewentualnie C1) po 10. września 2009r.

lub

  • kat. D (ewentualnie D1) po 10. września 2008r.

i na jedną z tych kategorii ukończyły już kwalifikację wstępną („pełną”) lub kwalifikację wstępną przyspieszoną – wtedy na drugą grupę kategorii wystarczy ukończyć kwalifikację uzupełniającą.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona składa się z 35 godzin zajęć dydaktycznych (32,5 godziny teorii i 2,5 godziny praktyki).

Szkolenia okresowe

Obowiązuje osoby, które:

  • uprawnienia kat. C lub C1 uzyskały do dnia 10.09.2009 (włącznie)
  • uprawnienia kat. D lub D1 uzyskały do dnia 10.09.2008 (włącznie)
  • uprawnienia uzyskały po tych datach oraz ukończyły kwalifikację wstępną/wstępną przyspieszoną/uzupełniającą/uzupełniającą przyspieszoną i zbliża się 5 lat od dnia uzyskania po raz pierwszy Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej

Szkolenia okresowe trwają 35 godzin (31,5 godzin zajęć teoretycznych i 3,5 godzin ćwiczeń lub zajęć praktycznych) i są prowadzone dla grup kategorii C/C1/C+E/C1+E lub D/D1/D+E/D1+E.