Kurs na kategorię C

MAN TGL zdj. 1

Kategoria C

Pojazdy szkoleniowe:

MAN TGL

MAN GAREX

Najbliższy kurs: 19.02.2019


Uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej, oraz z przyczepy lekkiej,
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;Pojazd podstawiamy w cenie kursu na egzamin praktyczny w WORD

Informacje

Wymagany wiek*Inne wymaganiaPlan nauczania (godz.)Opłaty za egzamin w WORD (zł)
TeoriaPraktykaTeoriaPraktyka

 21 lub 18 w przypadku rozpoczęcia bądź ukończenia

kwalifikacji wstępnej

 prawo jazdy kat. B203030200
prawo jazdy kat. D202030200

Galeria