Kurs na kategorię C

MAN TGL zdj. 1

Kategoria C

Pojazdy szkoleniowe:

MAN TGL

MAN GAREX

Najbliższy kurs: INFORMACJE W BIURZE


Uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej, oraz z przyczepy lekkiej,
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;Pojazd podstawiamy w cenie kursu na egzamin praktyczny w WORD

Informacje

Wymagany wiek* Inne wymagania Plan nauczania (godz.) Opłaty za egzamin w WORD (zł)
Teoria Praktyka Teoria Praktyka

 21 lub 18 w przypadku rozpoczęcia bądź ukończenia

kwalifikacji wstępnej

 prawo jazdy kat. B 20 30 30 200
prawo jazdy kat. D 20 20 30 200

Galeria